Kto sme?

 Sme kolektív skúsených nezávislých profesionálov, ktorí sa zameriavajú na konzultácie a poradenstvo v oblasti automatizácie procesov a aj samotnú implementáciu najnovších IT technológií v oblasti rôznych výrobných spoločností. 

Analyzujeme, navrhujeme, vytvárame nástroje na maximálnu efektívnosť pracovných procesov.

Pri našich riešeniach používame BIM technológie, maximálny uživateľsky komfort s maximálnou mierou automatizácie a digitalizácie

Našou špecializáciou je procesné a IT poradenstvo s následným dohľadom nad implementáciou informačných systémov..

  

Stratégia

  • Našim cieľom je pomôcť zákazníkom na základe ich skutočných potrieb a vízií, spôsobom, že im navrhneme moderné digitálne riešenie s využitiím poznatkov o ich zaužívaných procesoch s výhľadom na niekoľkoročné obdobie.
  • Navrhujeme, digitalizujeme a optimalizujeme procesy s cieľom zmeniť ich na efektívnejšie.
  • Vieme prostredníctvom projektového riadenia implementovať softwarové nástroje, prípadne vieme poradenskou činnosťou pomôcť klientom s nasadením informačných technológií do praxe.
  • Vytvárame potrebné doplnkové softwarové nástroje prostredníctvom vlastnej vývojárskej kapacity.
  • Všetky projekty realizujeme na základe dôslednej analýzy, ktorej výsledky prezentujeme zákazníkom bez prevádzkovej slepoty, aby sme mohli spoločne nájsť akceptačné kritéria, ktoré definujú stav cieľového riešenia.