• Parametrické riadené modely výrobkov s využitím modulu iLogic
  • Jednoduchá konfiguracia výrobkov podľa vopred zadaných podmienok
  • Zefektivnenie činností prevádzaných v Autodesk INVENTORE
  • Ovládanie modelu cez uživateľské rozhranie (formulár) modulu iLogicu