Prepájame rôzne firemné softwarové vybavenia cez tvorbu datových interfejsov

 

Riešenie konfigurovateľného importu z požiadaviek a zákaziek ( z textových, tabulkových a iných podkladov ) zákazníkov pre vypracovanie cenových ponúk. 
Import a spätný export výkazov z/do Revit-u s interfejsom na informačný systém.
Export zákaziek z informačné systému do Autocad CAMDuct, ProfileMaster, Lantek a iných páliacich programov s podporou oborových knižníc ( vzduchotecnika, ... ). 
Inteligentné datové prevodníky medzi informačným systémom a inými softvérmi. 

 

Pomáhame odtraňovať duplicitné a viacnásobné zadávania totožných dát